Velkommen til Sunclass Kabinforening Norge

Sunclass Kabinforening Norge, SKF-N, er en partipolitisk uavhengig fagforening for kabinansatte i Sunclass Airlines i Norge. Vi er tilsluttet arbeidstakerorganisasjonen Parat.

SKF-N har som formål å:

  • Trygge og utvikle medlemmenes livs- og levestandard ved å ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.
  • Arbeide for å skape et godt arbeidsmiljø, og trygge arbeidsplasser.
  • Arbeide for et godt samarbeid mellom bedriften og de ansatte.